แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ปี 2559 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ปี 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ปี 2562

แนบไฟล์Size
plan_buy_sale.pdf337.62 KB