การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนบไฟล์Size
Manpower rate Plan.pdf2.72 MB
Reprot Human 2563.pdf335.63 KB