1. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.5

 

2. ปฎิทินการจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2562

**ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) :: https://portal.bopp-obec.info/obec62 >>ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) : 10 มิถุนายน 2562 ปุ่มยืนยันจะขึ้นให้กดในวันที่ 5 มิ.ย. 2562 และจะปิดระบบในวันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น. ***รายงานรอบ สิ้นปี 2561 ยังคงมีความผิดพลาดและอยู่ในระหว่างประมวลผลใหม่ >>ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2): 30 พฤศจิกายน 2562 >>ระยะที่ 3 (สิ้นปีการศึกษา): 30 เมษายน 2562
**ระบบกำหนตรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (GCODE) www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index
**ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS) รอบที่ 1 : 25 มิถุนายน 2562 http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4201
**ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) :: http://bobec.bopp-obec.info/ 
>>รอบเดียว : 31 ตุลาคม 2562

 

3. คู่มือปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

 

4. โปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประชาชน

 

5. เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 7 มิถุนายน 2562