สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ตั้งในโรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ 0 3651 0648 และ 0 3651 0649

โทรสาร 0 3651 0692

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทรศัพท์ 0 3651 0693

e-mail : secondary5@secondary5.go.th

Facebook :

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 : สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง