แผนปฏิบัตการประจำปี ๒๕๖๑ สพม.๕ จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้นำไปใช้ประโยชน์การบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

แนบไฟล์Size
Action Plan 2561.pdf2.28 MB