แผนปฏิบัตการประจำปี ๒๕๖๐ สพม.๕ จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้นำไปใช้ประโยชน์การบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

แนบไฟล์Size
Action_Plan60.pdf1.94 MB