หนังสือราชการจาก สพม.5 แจ้ง ร.ร. ในสังกัด

หัวเรื่อง ประเภท วันที่ ส่งโดย
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล 06/มิ.ย./16 admin
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล 03/มิ.ย./16 admin
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 หนังสือราชการนโยบายและแผน 10/ก.ค./15 kulpussorn
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%) หนังสือราชการนโยบายและแผน 10/ก.ค./15 kulpussorn
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.5 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา(กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล 19/มิ.ย./15 admin

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.5

ชื่อ ประเภท วันที่ ส่งโดย
เฉลิมราชย์ ๗๐ ปี มหาราชา ฉลองชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราชินี สพม.๕ น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี ๓H ปีที่ ๔” กลุ่มอำนวยการ 30/ก.ค./16 bunyanut
ทบหวนการประกวดโระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21/มี.ค./16 tay_kb4
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.5 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา(กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์) กลุ่มบริหารงานบุคคล 19/มิ.ย./15 admin
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 18/มิ.ย./15 kisana
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพม.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 11/มิ.ย./15 kisana

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง/รับสมัครพนักงาน

หัวเรื่อง ส่งโดย วันที่
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ kessuk 21/พ.ย./2016
เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และพื้นที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานหลังใหม่ kessuk 21/พ.ย./2016
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรีรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา banmi 08/ส.ค./2016
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ(Operating System) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) kessuk 10/มิ.ย./2016
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ระบบคอมพิวเตอร์ฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) kessuk 06/พ.ค./2016

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
6 นโยบานเร่งด่วน และ 11 นโยบายของกระทรวงศึกษา 29/ต.ค./16 admin
ข้อมูลครูประชารัฐ สพป.ลบ2 24/ก.ย./16 admin
Item Crad_บัตรข้อสอบ 15/ส.ค./16 admin
ประกาศ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก 16/ก.ค./16 admin
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 06/มิ.ย./16 admin

ข่าวราชการ

ขออภัย...กำลังปรับปรุง

ค้นข่าวมาเล่า

ขออภัย...กำลังปรับปรุง