หนังสือราชการจาก สพฐ.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
รายงานPISAม.1-3 ปีการศึกษา2560 30/มิ.ย./18 admin
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 15/ธ.ค./17 admin
PLC สพม.5 15/ธ.ค./17 admin
กระบวนการขับเคลื่อน PLC 25/พ.ค./17 admin
หลักสูตร สพม.๕ 20/ก.พ./17 admin

ข่าว ประกาศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ประเภทข่าว Post date ผู้ส่ง
แจ้งโอนเงินค่าปรับ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10/08/2018 - 11:04 kessuk
แจ้งโอนเงิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 18/07/2018 - 12:11 kessuk
แจ้งโอนเงิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 02/07/2018 - 13:37 kessuk
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28/06/2018 - 16:19 admin
โอนเงินอุดหนุน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16/05/2018 - 20:59 kessuk
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15/05/2018 - 09:25 kessuk
แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรเดือนมีนาคม2561 รอบ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19/04/2018 - 14:47 kessuk
แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 02/04/2018 - 16:38 kessuk
งบทดลองงวดที่ 5 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 02/04/2018 - 16:17 kessuk
แจ้งโอนเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20/02/2018 - 15:02 kessuk