ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / เอกสาร

ข่าว ประกาศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ประเภทข่าว Post date ผู้ส่ง
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28/10/2020 - 15:36 wanwanat
งบทดลอง เดือน กันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15/10/2020 - 10:11 wanwanat
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11/09/2020 - 10:51 wanwanat
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11/09/2020 - 10:14 wanwanat
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 01/09/2020 - 12:16 rungtiwa
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28/08/2020 - 11:53 rungtiwa
ประกาศประกวดราจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 โครงการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17/08/2020 - 10:21 rungtiwa
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17/08/2020 - 10:19 rungtiwa
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 โครงการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16/08/2020 - 15:18 rungtiwa
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11/08/2020 - 14:18 admin

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

ชื่อ Post date ชื่อ
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน จ, 08/07/2019 - 10:46 admin
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ, 02/07/2019 - 10:48 admin
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อชำระหนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้) จ, 10/06/2019 - 16:01 admin
ประกาศคณะกรรมการบริหารการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ, 10/06/2019 - 16:00 admin
แบบสอบถามความพึงพอใจ จ, 10/06/2019 - 15:58 admin
คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (แบบ ทป.1) จ, 10/06/2019 - 15:56 admin
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน จ, 10/06/2019 - 15:54 admin
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ, 10/06/2019 - 15:51 admin
ผลงานการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ, 01/10/2018 - 16:45 admin
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤ, 30/03/2017 - 23:23 bunyanut