หนังสือราชการจาก สพฐ.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 15/ธ.ค./17 admin
PLC สพม.5 15/ธ.ค./17 admin
กระบวนการขับเคลื่อน PLC 25/พ.ค./17 admin
หลักสูตร สพม.๕ 20/ก.พ./17 admin
6 นโยบานเร่งด่วน และ 11 นโยบายของกระทรวงศึกษา 29/ต.ค./16 admin

ข่าว ประกาศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ประเภทข่าว Post date ผู้ส่ง
โอนเงินอุดหนุน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16/05/2018 - 20:59 kessuk
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15/05/2018 - 09:25 kessuk
แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรเดือนมีนาคม2561 รอบ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19/04/2018 - 14:47 kessuk
แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 02/04/2018 - 16:38 kessuk
งบทดลองงวดที่ 5 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 02/04/2018 - 16:17 kessuk
แจ้งโอนเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20/02/2018 - 15:02 kessuk
แจ้งโอนเงินทุนการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20/02/2018 - 14:53 kessuk
แจ้งโอนเงินอุดหนุน30% กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 20/02/2018 - 14:48 kessuk
งบทดลองเดือนธันวาคม 2560 งวดที่ 3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17/01/2018 - 08:38 kessuk
แจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10/01/2018 - 21:40 kessuk