ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง/รับสมัครพนักงาน

หัวเรื่อง ส่งโดย วันที่
ประกาศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324ล-55ก banmi 20/ก.พ./2019
ประกาศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล-๕๕ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) banmi 18/ม.ค./2019
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 04/ม.ค./2019
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 admin 04/ม.ค./2019
ประกาศโรงเรียนหันคาพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล.๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 03/ม.ค./2019

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / เอกสาร

ข่าว ประกาศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ประเภทข่าว Post date ผู้ส่ง
งบทดรองประจำเดือน ธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13/03/2019 - 10:48 panisala
งบทดรอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13/03/2019 - 10:46 panisala
งบทดรองประจำเดือน ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13/03/2019 - 10:42 panisala
งบทดรองประจำเดือนมกราคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11/03/2019 - 11:25 panisala
งบทดลองเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10/10/2018 - 19:45 admin
โอนเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 02/10/2018 - 10:33 kessuk
โอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 02/10/2018 - 10:31 kessuk
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19/09/2018 - 17:00 admin
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30/08/2018 - 20:05 admin
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30/08/2018 - 19:55 admin