ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / เอกสาร

ข่าว ประกาศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ประเภทข่าว Post date ผู้ส่ง
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 09/06/2020 - 10:44 wanwanat
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13/05/2020 - 09:14 wanwanat
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 01/04/2020 - 14:34 wanwanat
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 01/04/2020 - 14:32 wanwanat
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13/03/2020 - 09:43 wanwanat
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนมีนาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 04/03/2020 - 11:49 wanwanat
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24/02/2020 - 11:31 wanwanat
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 13/02/2020 - 09:15 wanwanat
งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 28/01/2020 - 10:42 wanwanat
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23/01/2020 - 11:34 admin

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ Post date ชื่อ
คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน พฤ, 25/06/2020 - 16:10 admin
คู่มือทักษะชีวิต พฤ, 25/06/2020 - 11:42 admin
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พฤ, 25/06/2020 - 11:41 admin
แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.5 ศ, 08/05/2020 - 10:50 admin
คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ศ, 17/04/2020 - 14:22 admin
แบบคำขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พฤ, 09/04/2020 - 10:54 admin
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา พ, 06/11/2019 - 09:01 admin
การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จ, 23/09/2019 - 08:59 admin
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ศ, 06/09/2019 - 19:39 admin
คู่มือการใช้งานระบบเทียนกำลังพล ศ, 30/08/2019 - 11:26 admin

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

ชื่อ Post date ชื่อ
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน จ, 08/07/2019 - 10:46 admin
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ, 02/07/2019 - 10:48 admin
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อชำระหนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้) จ, 10/06/2019 - 16:01 admin
ประกาศคณะกรรมการบริหารการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ, 10/06/2019 - 16:00 admin
แบบสอบถามความพึงพอใจ จ, 10/06/2019 - 15:58 admin
คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (แบบ ทป.1) จ, 10/06/2019 - 15:56 admin
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน จ, 10/06/2019 - 15:54 admin
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ, 10/06/2019 - 15:51 admin
ผลงานการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ, 01/10/2018 - 16:45 admin
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤ, 30/03/2017 - 23:23 bunyanut